Naše poslání

Ovládnutí a pochopení síly ohně umožnily vznik jednoho z nejstarších a nejkrásnějších povolání na světě - Kuchař -  jedno z nejstarších a nejkrásnějších povolání na světě, jehož prvopočátky jsou úzce spjaty s využitím síly ohně.  Povolání, které je i přes současnou situaci stále vhodnou  profesní volbou, neboť poskytuje rozmanité možnosti uplatnění.

Naší vizí je toto krásné řemeslo neustále zdokonalovat a rozvíjet. S respektem k léty prověřeným gastronomickým postupům, zároveň však s využitím nejnovějších poznatků a technologií, předáváme lásku k oboru nadšencům do kuchařského umění.  

Naši absolventi odchází do profesího života vybaveni praktickými znalostmi a dovednostmi, které jim pomohou k úspěšnému uplatnění na trhu práce. 

Historie

Historie Střediska praktického vyučování Vinohrady, s.r.o. sahá až do devadesátých let minulého století. Od té doby prošli jeho "rukama" stovky úspěšných absolventů, z nichž se naprostá většina dokázala velmi dobře prosadit na trhu práce.