Proč na praxi k nám?

  • bezplatná výuka
  • odměna za produktivní práci již od 1. ročníku
  • moderní pojetí vzdělávacího obsahu
  • důraz na využití teoretických znalostí v praxi
  • provotní seznámení a nácvik základních kuchařských či cukrářských technik a praktických dovedností ve vlastním zařízení školního stravování pod dohledem zkušených odborníků
  • individuální přístup
  • vlastní koncept digitálního vzdělávání - podpora a rozvoj klíčových dovedností prostřednictvím multimediálních vzdělávacích materiálů
  • v zimních měsících možnost realizace praktického vyučování ve vlastním objektu v Jizerských horách
  • spolupráce s předními osobnostmi české gastronomie 
  • spolupráce s významnými gastronomickými provozy